Lietaus nuotekų sprendimų skaičiuoklė

Skaičiuoklė parodo, kaip LECA keramzitas gali paveikti lietaus vandens surinkimą ir nutekėjimo sulėtėjimą. LECA keramzitas yra įvairių frakcijų, iš kurių visada galima pasirinkti konkrečiam tikslui tinkamą  . Skaičiuoklės paskirtis – nurodyti lietaus vandens elgseną LECA keramzite lietaus metu ir po jo.

VIETINIS IR TOLYGUS LIETAUS VANDENS NUKREIPIMAS NAUDOJANT „LECA“ KERAMZITĄ

LECA keramzitas gerai sugeria vandenį ir lėtina vandens nutekėjimą. Tai padeda sumažinti tekančio vandens srautą lietaus metu ir po jo. Sistemos projektavimas priklauso nuo vietinių sąlygų, lietaus vandens kiekio ir vandens nutekėjimui keliamų reikalavimų. Kontroliuojamo lietaus vandens nuotekų pavyzdžiai yra rezervuarai, filtravimo sistemos ir drenažo sprendimai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Skaičiuoklės duomenys ir schemos apibūdina skirtingų LECA keramzito frakcijų, kurios gali būti naudojamos vandens nuotekų sistemose ir įgyvendinant kitus sprendimus, būdingas teorines charakteristikas. Šioje paraiškoje pateiktos prielaidos ir skaičiavimai pagrįsti bandymais, atliktais pagal galiojančius ES medžiagų fizikinių ir hidraulinių savybių nustatymo standartus. Būdinga LECA keramzito medžiagos savybė yra gebėjimas sulaikyti vandenį ir sulėtinti nuotėkį. Medžiagos savybė fizikiniu parametru išreiškiama nuotėkio koeficientu. Kitas fizikinis parametras yra medžiagos poringumas. Šios vertės skiriasi esant skirtingoms LECA keramzito frakcijoms, todėl sistemą galima kurti parenkant medžiagas, labiausiai atitinkančias vietinius poreikius. LECA keramzito tūris ir apskaičiuojama vandens talpa yra svarbiausi pradiniai duomenys projektuojant vandens nuotekų sistemas. Laikoma, kad sistema yra visiška atvira be slėgio skirtumų ir nuolydžių.

ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS SĄLYGA

Skaičiuoklėje pateikti duomenys pagrįsti dabartinėmis gamintojo žiniomis apie savo gaminius ir patirtimi. LECA medžiagų duomenys ir aprašymai yra rekomendaciniai ir su jokia konkrečia sistema nesusiję. Skaičiuoklėje pateiktos reikšmės yra teorinės,  todėl šie duomenys negali būti tiesiogiai naudojami ar perduodami. Naudotojas savo atsakomybe turi užtikrinti, kad LECA gaminiai būtų naudojami pagal paskirtį, ir patikrinti visas baigtas įrengti sistemas. Naudotojas atsako už netinkamą, neteisingą ar nerekomenduojamą gaminio naudojimą. „Leca Eesti OÜ“ gali teikti rekomendacijas dėl LECA gaminių naudojimo įgyvendinant vandens nuotekų sprendimus.

Please register your details first

Areas of interest