Duomenų apsaugos deklaracija – klientų ir rinkodaros registras

Mums svarbus Jūsų privatumas. Šioje deklaracijoje aprašome, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir kaip užtikriname jų apsaugą.

Tai yra pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679) 12 ir 13 straipsnius suderintas aprašas bei informacinis dokumentas, skirtas „Leca Eesti OÜ“ klientams, potencialiems klientams ir interneto svetainės lankytojams.
 

1. Duomenų valdytojas

Dėkojame, kad domitės mūsų produktais ir paslaugomis. Kad galėtume įvykdyti Jūsų pageidavimus, mums reikia tam tikrų duomenų apie Jūsų įmonę ir kontaktinius asmenis. Šiuos duomenis tvarkome taip, lyg jie būtų mūsų pačių duomenys, ir tikimės, kad pateisinsime Jūsų pasitikėjimą. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje stengiamės kuo atviriau ir skaidriau aprašyti, kaip mes tvarkome Jūsų duomenis. Neskubėdami susipažinkite su deklaracija ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis.

Kontaktinė informacija
Leca Eesti OÜ
Įmonės kodas: 14253420
Peterburi tee 75,
13816 Tallinn

2. Duomenų subjektai

 • Klientai (kontaktiniai asmenys)
 • Potencialūs klientai
 • Interneto svetainės lankytojai

3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Duomenų subjektai Tvarkymo tikslai Tvarkymo laikas
Klientai (kontaktiniai asmenys) Klientams aptarnauti reikalingų kontaktų įgalinimas ir ryšių su klientais palaikymas. Teisėtas duomenų valdytojo interesas
Potencialūs klientai ir interneto svetainės lankytojai Per interneto svetainę ateina prašymai susisiekti ir naujienlaiškių užsakymai. Teisėtas duomenų valdytojo interesas

4. Registre registruojami duomenys

Registre gali būti išsaugomi toliau nurodyti duomenys:

Duomenys Klientas Potencialus klientas / interneto svetainės naudotojas Naudojimo tikslas
Pavadinimas nustatymas / bendravimas
Telefono numeris bendravimas
El. pašto adresas bendravimas
Darbdavys / įmonė santykių su klientais administravimas / rinkodaros nukreipimas
Pareigos santykių su klientais administravimas / rinkodaros nukreipimas
IP adresas   nukreipimas

5. Tvarkymo trukmė

Asmens duomenys paprastai tvarkomi tol, kol galioja kliento sutartis, kuriai vykdyti mums ir reikia duomenų. Duomenis į registrą įvedame tokia forma, kokia mes juos gauname iš duomenų subjekto, ir jie yra atnaujinami pagal duomenų subjekto duomenų valdytojui pateiktą informaciją. Formos duomenys, gauti per leca.ee interneto svetainę, automatiškai ištrinami praėjus trejiems (3) metams nuo jų gavimo dienos. Nereikalingus asmens duomenis iš klientų ir rinkodaros registro ištriname kas trejus (3) metus. Iš el. pašto adresų sąrašo galite savo duomenis pašalinti patys, spustelėję nuorodą, esančią kiekvieno mūsų siunčiamo reklaminio laiško pabaigoje.

6. Jūsų teisės

Turite teisę užklausas ir pareiškimus, susijusius su jų naudojimu, siųsti adresu gdpr@leca.ee.

Teisė susipažinti su savo duomenimis

Jūs turite teisę patikrinti su Jumis susijusius bei išsaugotus asmens duomenis. Jeigu duomenys yra neteisingi ar neišsamūs, turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištaisyti ar papildyti.

Teisė teikti prieštaravimus

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkėme neteisėtai arba neturime teisės tvarkyti tam tikrų duomenų, bet kada turite teisę pareikalauti nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Tiesioginės rinkodaros draudimas

Turite teisę bet kuriuo metu uždrausti mums naudoti Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Mes niekada neparduosime ir neatskleisime Jūsų asmens duomenų kitoms šalims, kad jos galėtų taikyti Jums tiesioginę rinkodarą. Internetinę reklamą perkame ir iš „Facebook“, ir „Google“. Tačiau šios įmonės niekada negauna Jūsų asmens duomenų ir tokia reklama nėra tiesioginė rinkodara, o yra grindžiama slapukais. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Slapukai“.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Jei manote, kad bet kokių su Jumis susijusių duomenų tvarkymas nėra būtinas mūsų veiklai vykdyti, turite teisę reikalauti, kad mes šiuos duomenis ištrintume. Peržiūrėsime Jūsų prašymą ir ištrinsime duomenis arba informuosime apie teisėtą priežastį, kodėl duomenų negalima ištrinti. Jei nesutinkate su mūsų sprendimu, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai (instrukcija, kaip pateikti paraišką). Taip pat turite teisę reikalauti, kad atitinkamų duomenų tvarkymas būtų apribotas, kol bus išspręstas ginčas.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų duomenis pažeidžiame galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos inspekcijai (instrukcija, kaip pateikti paraišką).

7. Įprasti duomenų šaltiniai

Klientų duomenys gali būti renkami mūsų svetainėje, naudojant formas, parodose arba per mūsų darbuotojus. Mūsų svetainė yra vieša ir mes sąmoningai nerenkame duomenų iš jaunesnių nei 18 metų asmenų.

8. Duomenų perdavimas

Informacija gali būti pasirinktinai perduota trečiajai šaliai, kurią duomenų valdytojas paskyrė vykdyti tikslinę rinkodaros kampaniją. Duomenų nuosavybės teisė iš duomenų valdytojo nėra perduodama trečiajai šaliai, o trečiasis asmuo neturi teisės naudoti duomenų kitais tikslais.
Būdama pasaulinės įmonių grupės dalis, „Leca Eesti OÜ“ gali perduoti surinktus asmens duomenis kaip apibendrintus arba suasmenintus duomenis „Leca International“ padaliniams, patronuojamosioms įmonėms ir bendradarbiavimo partneriams, esantiems įvairiose pasaulio vietose, Europos ekonominėje erdvėje arba už jos ribų, dėl pirmiau minėtų priežasčių ir operacijoms, susijusioms su duomenų saugojimu ir tvarkymu, atlikti.

Užtikriname, kad visi paslaugų teikėjai laikytųsi privatumo apsaugos teisės aktų. Paprastai naudojame šiuos paslaugų teikėjus:

 • „SuperOffice“
 • „Microsoft“ (el. paštas)
 • „Active Campaign“
 • „LiveStorm“

9. Duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Esant galimybei visada renkamės Jūsų duomenis saugoti Europoje esančiame saugiame serverių centre.

Kai kurie iš pirmiau minėtų paslaugų teikėjų gali atsargines duomenų kopijas kurti už Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės ribų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Duomenų atsarginės kopijos kuriamos, kad Jūsų duomenys būtų saugūs, net kai neveikia pagrindiniai serveriai.
 

10. Bendrieji asmens duomenų apsaugos principai

Mums svarbus saugus Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Siekdami apsaugoti Jūsų duomenų saugumą, naudojame šias apsaugos priemones.

Norint patekti į sistemą, būtina įvesti naudotojo ID ir slaptažodį.
Sistema apsaugota užkardomis ir kitomis techninėmis priemonėmis.
Prieiga ir teisė naudotis sistemoje saugomais duomenimis suteikiama tik iš anksto nustatytiems duomenų valdytojo darbuotojams.
Asmens duomenų rinkinio naudojimas yra apsaugotas naudotojo ID, slaptažodžiais ir naudojimo teisėmis.
Asmens duomenų rinkinys saugomas duomenų centro serverio kompiuteryje, prie kurio pašaliniai asmenys priėjimo neturi.
Duomenys, įtraukti į asmens duomenų rinkinį, yra rakinamose ir saugomose patalpose.
Reguliariai sukuriamos asmens duomenų rinkinio atsarginės kopijos.

11. Slapukai

Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai. Svetainė naršyklei siunčia slapuką – nedidelį tekstinį failą, kuris išsaugomas kompiuterio standžiajame diske. Naudojami ir laikinieji, seanso, slapukai, kurie užveriami užvėrus naršyklę, ir nuolatiniai slapukai, kurie saugomi kompiuterio standžiajame diske. Naudodami slapukus galime atpažinti Jūsų naršyklę ir panaudoti gautus duomenis, pavyzdžiui, pagrindiniame puslapyje apsilankiusioms naršyklėms apskaičiuoti bei apsilankymams interneto svetainėje analizuoti, pavyzdžiui, statistikai rinkti. Jie suteikia mums galimybę stebėti lankytojus dominančius objektus ir atitinkamai gerinti mūsų svetainę. Visi surinkti duomenys yra anonimiški ir negali būti naudojami veiklai internete su konkrečiu asmeniu susieti.

Tiesioginės rinkodaros draudimas

Daugelis interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti naršyklės nuostatas ir slapukus išjungti. Jūs galite išvengti slapukų pakeitę naršyklės nuostatas ir išjungę slapukų naudojimą.

Norėdami gauti išsamesnių instrukcijų, kaip išjungti slapukus, apsilankykite šiose svetainėse:

 • „Internet Explorer“, instrukciją rasite čia
 • „Mozilla“, instrukciją rasite čia
 • „Chrome“, instrukciją rasite čia
 • „Safari“, instrukciją rasite čia

Mūsų naudojami slapukai

Reklaminiai slapukai padeda mums pasirinkti aktualiausias ir įdomiausias reklamas. Tačiau jie riboja pakartotinį tų pačių reklamų rodymą. Kai kurie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai taip pat gali naudoti slapukus arba žiniatinklio švyturius (vieno pikselio dydžio vaizdo failus), kurie leidžia įvairiuose tinklalapiuose rodyti Jus dominančius skelbimus. Nei mes, nei trečiosios šalys negalime gauti jokios asmeninės informacijos, tokios kaip Jūsų vardas ar kontaktinė informacija, iš slapukų ir žiniatinklio švyturių surinktų duomenų. Kaip trečiosios šalys veikiantys reklamuotojai taip pat gali naudoti ir technologiją, skirtą reklamų poveikiui pamatuoti. Tam jie gali naudoti žiniatinklio švyturius (vieno pikselio gif failus), įkeltus į mūsų svetainę turint tikslą rinkti anoniminius duomenis. Reklamuotojai, gavę anoniminę informaciją apie apsilankymus mūsų ir kitose interneto svetainėse, gali planuoti naudotoją dominančių produktų ir paslaugų reklamų rodymą.

Šioje svetainėje naudojamas „Google Ads“ slapukas, kuris įgalina naudotojų sąrašo pagrindu nukreipti rinkodarą „Google“ reklamos tinkluose. Naudojant su slapuku susijusius duomenis nėra įmanoma identifikuoti naudotojo. Naudotojas gali atsisakyti naudotojų sąrašo pagrindu veikiančios „Google Ads“ rinkodaros adresu www.google.com/settings/ads. Daugiau informacijos apie naršyklės naudojimą reklamoms nukreipti rasite interneto svetainėje „Your Online Choices“.

Trečiųjų šalių slapukai mūsų interneto svetainėje

Mūsų interneto svetainėje išsaugome toliau išvardytus trečiosios šalies slapukus:

Pavadinimas Tikslas Paraiškos teikėjas Trukmė Priežastis
__cfduid Slapukas naudojamas atskiriems klientams, turintiems bendrą IP adresą, identifikuoti ir saugos nuostatoms kiekvienam klientui taikyti. Jei svetainės lankytojas yra, pavyzdžiui, kavinėje, kurioje yra nemažai užkrėstų kompiuterių, tačiau konkretaus lankytojo kompiuteris yra saugus, tai galime atpažinti dėl slapuko. Slapukas asmens duomenų neišsaugo. AddtoAny/Locerz.com 1 metai Privalomas
uvc Atnaujina interneto svetainės socialinių tinklų bendrinimo funkcijų skaitiklį.  AddtoAny/Locerz.com Sesija Privalumai
newscookie Išsaugo duomenis apie tai, kad Jūs sutikote su mūsų slapuko politika ir atmetėte pasiūlymą dėl slapukų, pateiktą iškylančiajame lange. Leca 7 dienų Privalomas
cookie-agreed     Išsaugo duomenis apie tai, kad Jūs sutikote su mūsų slapuko politika ir atmetėte pasiūlymą dėl slapukų, pateiktą iškylančiajame lange. Leca 4 mėnesiai Privalomas
_hjIncludedInSample     „Hotjar“ slapukas. Šio seansu pagrįsto slapuko tikslas yra informuoti „Hotjar“, jei konkretus lankytojas yra įtrauktas į pavyzdį, naudojamą rinkodaros kanalui sukurti. Hotjar 1 metai Rinkodara
test_cookie     Tikrina, ar naudotojo naršyklės sistema atpažįsta „Google Inc.“ slapukus. „Double-Click“ reklamos platforma. DoubleClick, Google Inc. 1 metai Rinkodara
_gat
_ga
_gid
„Google Analytics“ slapukai suteikia mums informacijos apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ir kaip su ja bendraujate. Šie duomenys apima, pavyzdžiui, informaciją apie tai, kaip Jūs pasiekėte mūsų svetainę, kuriuose puslapiuose lankėtės, kiek laiko truko Jūsų apsilankymas, ką spustelėjote ir kokia yra Jūsų buvimo vietą (pagal IP adresą). Šiuos duomenis naudojame siekdami pagerinti naudotojo patirtį. Google 1 minutė
2 metai
24 valandos
Statistika

 

 • „Google Analytics“ (teikėjas „Google Inc.“), kad galėtume a) atlikti statistinę analizę, susijusią su lankytojų skaičiumi, vieta ir pan., kuri leistų mums gauti duomenų apie lankytojus, ir b) pagerinti naudojimąsi svetaine, pavyzdžiui, matuojant srautą svetainėje.
 • „Facebook“ (teikėjas „Facebook, Inc.“) atpažįsta naudotojus, kurie yra prisijungę prie „Facebook“ ir bendrina „Facebook“ turinį (tik jei esate prisijungę prie „Facebook“, kai lankotės mūsų pagrindiniame puslapyje, ir tik paspaudę „Facebook“ mygtuką).
 • „LinkedIn“ (teikėjas „LinkedIn Corp.“) įgalina „LinkedIn“ paslaugą stebėti ir bendrinti funkcijas (tik tada, kai esate prisijungę prie „LinkedIn“ paslaugos, kai lankotės mūsų pagrindiniame puslapyje ir spustelite „LinkedIn“ mygtuką).

Šioje svetainėje taip pat naudojamas „Hotjar“ interneto svetainės analizės įrankis, kuris naudoja termožemėlapio vaizdus ir įrašus, kad parodytų, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine.

Iš „Hotjar“ duomenų apsaugos deklaracijos nukopijuotas tekstas:

Svetainės lankytojams priskiriamas individualus naudotojo ID, UUID, su kuriuo „Hotjar“ gali sekti į puslapį grįžtančius lankytojus nenaudodama asmens duomenų, tokių kaip IP adresas.

Lankytojų IP adresai visada užšifruojami prieš juos išsaugant. Pakeičiame paskutinį IPv4 adreso oktetą ir visi ryšiai su „Hotjar“ atliekami per IPv4, o tai užtikrina, kad visas IP adresas niekada nebus išsaugomas standžiajame diske. Pavyzdžiui, jei lankytojo IP adresas yra 1.2.3.4, jis bus išsaugomas kaip 1.2.3.0. Pirmieji trys IP adreso oktetai naudojami tik lankytojo geografinei vietai nustatyti.

Jei renkate duomenis su įrašais, „Hotjar“ automatiškai blokuoja pagrindinius slaptažodžių klavišų duomenis ir įvesties lauke įvestą kredito kortelės numerį. Taip pat siūlome galimybę rankiniu būdu pašalinti tam tikrus įvesties laukus arba el. pašto adresus / numerius, esančius puslapio tekste. Abiem atvejais duomenys pašalinami kliento pusėje, lankytojo naršyklėje, taigi šie duomenys niekada nepasieks mūsų serverių.

Daugiau informacijos apie tai skaitykite čia.

12. Interneto svetainės nuorodos

Jei mūsų svetainėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių išteklius, šios nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Mes neturime teisės vertinti šių puslapių ir išteklių turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už juos ar už galimą žalą, kurią gali sukelti apsilankymas juose.

13. Su intelektine nuosavybe susijusios teisės

Svetainės tikslas – teikti informaciją apie „Leca Estonia“ ir įmonės produktus bei paslaugas. Visada darome viską, ką galime, kad svetainė veiktų ir joje esanti informacija būtų teisinga. Tačiau „Leca Eesti OÜ“ negali garantuoti nepertraukiamo ir be trikdžių svetainės veikimo arba visų svetainėje esančių duomenų teisingumo ir atnaujinimo. „Leca Eesti OÜ“ turi teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti savo svetainės turinį. Svetainėje pateikta informacija iš esmės yra bendro pobūdžio ir nėra skirta naudoti konkrečiais taikymo atvejais. Todėl, prieš priimant sprendimą remiantis svetainėje esančiais duomenimis, naudotojams patariama susisiekti su „Leca Eesti OÜ“ techninės pagalbos skyriumi. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsiradusią dėl interneto svetainėje www.leca.ee paskelbtos informacijos, paslaugų ar veiksmų naudojimo ar nenaudojimo.

Mums priklauso visas www.leca.ee svetainės turinys. Svetainėje yra ir autorių teisėmis apsaugotos medžiagos bei saugomų prekių ženklų ir logotipų. Svetainės turinio naudojimas komerciniais tikslais be išankstinio raštiško teisių turėtojo sutikimo yra draudžiamas. Autorių teisių saugomas turinys gali būti cituojamas nurodant šaltinį pagal Autorių teisių įstatymą. Nuorodos į mūsų svetainę yra leidžiamos, jei tai daroma laikantis gerosios praktikos ir nesudaro nepagrįsto įspūdžio apie bendradarbiavimą su „Leca Eesti OÜ“.

14. Pakeitimai

Pasiliekame visas teises bet kada ir be išankstinio įspėjimo keisti šios deklaracijos turinį arba pašalinti jos dalis. Naujausia duomenų apsaugos deklaracijos versija yra skelbiama mūsų svetainėje.

Prekybos centro REDI žalioji danga kviečia pailsėti

Helsinkio Kalasatamos rajone virš SRV priklausančio prekybos centro REDI ir magistralinio kelio Itäväyla iškilo beveik Esplanados parko dydžio aukščiau žemės paviršiaus esanti žalioji zona.
Skaityti daugiau
-
Mall of Tripla valgusrikas ja lopsakas rohekatus

„Mall of Tripla“ šviesos kupinas žaliasis stogas

„Mall of Tripla“ yra prekybos centro, geležinkelio stoties, viešbučio ir komercinių pastatų derinys Helsinkyje. Didžioji stogo ploto dalis, maždaug vienas hektaras, yra apželdinta.
Skaityti daugiau

Please register your details first

Areas of interest