Lietaus vandens nukreipimas naudojant LECA® keramzitą

Dėl klimato kaitos daugėja kritulių ir dažnėja ekstremalūs oro reiškiniai, todėl oro sąlygos tampa nenuspėjamos. Tai vargina žmones, nes pertekliniam lietaus vandens kaupimuisi ypač jautrios tankiai apgyventos miestų teritorijos, kuriose daug plotų, per kuriuos vanduo neprasiskverbia. Sklandus, kontroliuojamas lietaus vandens nutekėjimas leidžia sumažinti kritulių sukeliamą lietaus kanalizacijos sistemos perkrovą, padeda išvengti potvynių pavojaus ir teikia kitos naudos.

Lietaus vandens nukreipimas sumažina drenažo vamzdyno perkrovos riziką. Norint užtikrinti tinkamą lietaus vandens surinkimo sistemos funkcionavimą, sprendiniai turi būti tinkamai suprojektuoti ir įrengti. Pagal sugėrimo reikalavimus, lietaus vandens surinkimo sistema turi būti parenkama,   atsižvelgiant į naudotojo poreikius, norus, bei  šios sistemos privalumus lyginant su kitomis sistemomis.

LECA keramzito pranašumai nukreipiant lietaus vandenį

Vandens kaupimas ir  filtravimas

Tarp LECA keramzito granulių yra daug tarpų, kur gali kauptis vanduo.

Laikinas lietaus vandens kaupimas mažina staigių potvynių riziką ir užtikrina tolygų bei kontroliuojamą vandens drenavimą.  

Lietaus vandens nutekėjimo sulėtinimas

LECA keramzito granulės yra porėtos,   tai leidžia geriau laikinai sugerti lietaus vandenį ir sulėtinti jo nutekamą momentinį kiekį. Todėl po smarkių liūčių susikaupęs lietaus vanduo nuteka lėtai.

Vandens nukreipimas

LECA keramzito savybės ypač tinka taikant inovatyvius lietaus vandens tvarkymo sprendimus. Vanduo, tekantis nuo šlaitų ir stogų ant pralaidaus paviršiaus iš drenažų gali būti greitai nukreipiamas kitur. Didelės ir apvalios LECA keramzito granulės geriau nei dirvožemio dalelės praleidžia vandenį ir pagreitina vandens nutekėjimą.

Valymas ir filtravimas

LECA keramzito granulės turi daug smulkių porų, todėl puikiai tinka nepageidaujamoms dalelėms sugerti, filtruoti. LECA keramzito filtravimo geba priklauso nuo filtravimo sluoksnio struktūros ir pasirinktų LECA gaminių. Todėl keramzitas yra tinkamiausias sprendimas geriamojo ir nuotekų valymo įrenginiuose visame pasaulyje.

Lauko plotų vertės padidėjimas

Lietaus vandens nuotekų sistema, įrengta  naudojant LECA keramzitą, labai efektyviai sulėtina, įgeria ir nukreipia lietaus vandenį, dėl to padeda reikšmingai sumažinti patvinimo riziką. Vanduo kaupiasi LECA smulkintojo keramzito porose, augaluose ir augimo substratuose.

Nemaža dalis vandens išgaruoja atgal į atmosferą – tai vienas reikšmingiausių   LECA keramzito pranašumų. Kontroliuojamo lietaus vandens kiekis priklauso nuo pasirinktų sprendimų, aplinkos sąlygų ir LECA keramzito kiekio.

Kruopščiai suprojektuoti vandens nukreipimo sprendimai suteikia  papildomų pranašumų:

 • biologinės įvairovės želdynai, kuriuose gausu gyvybės;
 • patrauklios terasos ir poilsio zonos su žaluma;
 • gražesnė aplinka – laimingesni žmonės;
 • efektyvus erdvės išnaudojimas – daugiau erdvės;
 • geresnė oro kokybė;
 • vėsinantis poveikis vasarą.

Sklandus lietaus vandens nukreipimas

Sklandus ir kontroliuojamas lietaus vandens nukreipimas ir drenavimas užkerta kelią liūčių sukeltiems  sutrikimams ir galimiems potvyniams. Svarbu atkreipti dėmesį į kartu su lietaus vandeniu judančius teršalus – tokiu atveju vandens nutekėjimą galima derinti su filtravimu. Naudojant LECA gaminius galima kontroliuoti tiek nutekančio lietaus vandens kiekį, tiek kokybę.

Įgyvendinant sklandaus lietaus vandens nutekėjimo sprendimus, LECA keramzito savybes galima panaudoti labai įvairias būdais. Daugėjant miestų gyventojų ir atnaujinant teisės aktus, nuolat didėja sklandaus lietaus vandens nukreipimo poreikis, o LECA keramzito naudojimas leidžia paįvairinti sprendimo galimybes.
 
Sklandaus lietaus vandens nukreipimo principas – orientuotis į vietinius arba paskirstytus sprendimus, kuriuos naudojant galima išlaikyti kuo didesnę natūralią vandens cirkuliaciją drenažo teritorijoje. Naudojant drenažo su apželdinimu sprendimus, nedidelis plotas gali būti protingai išnaudojamas kuriant jaukią miesto erdvę.

Lietaus nukreipimo sprendimai turi būti įmanomi ir patikimai veikti besikeičiančiomis sąlygomis kaip lietaus nuotekų sistemos dalis. Be to, tokius sprendimus turi būti lengva įrengti ir prižiūrėti. Projektuojant ir įrengiant tokią sistemą visada reikia atsižvelgti į vietos sąlygas ir reikalavimus.

 

Tipiniai lietaus vandens nukreipimo sprendimai su Leca keramzitu

1. Vandeniui laidūs paviršiai

Įrodyta, kad vandeniui laidžių ir pusiau laidžių paviršių naudojimas yra veiksmingas būdas siekiant išvengti per didelio lietaus vandens kaupimosi. Žolės plotai ir vandeniui laidžios, pvz., kiauryminės akmeninės trinkelės, – tai pralaidūs paviršiai, kurie puikiai tinka tankiai užstatytoms vietoms ir nereikalauja papildomų įrenginiu vandens nuvedimui.LECA keramzitas puikiai tinka kaip pralaidžių ir pusiau pralaidžių paviršių, pvz., šaligatvio, automobilių stovėjimo aikštelės ar poilsio zonos, pagrindo sluoksnis. LECA keramzitas pagerina bendrą vandens pralaidumo gebą ir sulėtina vandens nutekėjimą. LECA keramzitas tradiciškai naudojamas kaip lengvasis užpildas geotechninėse konstrukcijose. LECA keramzito keliamoji galia yra didelė, o jo naudojimas sumažina konstrukcijų ir paviršių nusėdimo, įlinkimo riziką.

eismo

Pralaidžios akmenimis grįstos gatvės (5E ir 6E klasės) konstrukcinių sluoksnių pavyzdys.

 1. Laidus akmenų grindinys
 2. Montavimo smėlis
 3. Laikantysis sluoksnis, skalda (5–32 mm)
 4. Paskirstymo sluoksnis, skalda (5–36 mm)
 5. Infiltracijos sistema, LECA keramzitas (10–20 mm)

Tarp 4 ir 5 sluoksnio yra filtravimo audinys N3.

2. Lietaus vandens grioviai

Lietaus vandens grioviai yra augmenija apaugusi įduba ar griovys, kuris sugeria vandenį ir sulėtina nuo aplinkinio paviršiaus išsiliejusio vandens judėjimą, taip sumažindamas lietaus vandens sukeliamą kanalizacijos apkrovą. Lietaus vandens griovyje esantis LECA keramzito sluoksnis didina teritorijos vandens buferinę talpą ir skatina lietaus vandens susigėrimą bei nuotėkio lėtėjimą.

Dalis vandens išgaruoja, o dalį panaudoja augalai. Lietaus vandens grioviai gali įsilieti į kraštovaizdį ar miesto erdvę ir pagerinti natūralią vietinės aplinkos išvaizdą.

3. Filtravimo sistemos

LECA keramzitas puikiai tinka siekiant sulėtinti ir filtruoti vandens srautą nuotėkio grioveliuose ir užpildyti vandens kanalizaciją, jį lengva kloti prie kelių ir šaligatvių. Sugėrimo arba drenažo griovyje turi būti įrengtas grunto ir vandeniui laidaus LECA keramzito sluoksnis, o esant poreikiui – ir drenažo vamzdis.

LECA keramzitas taip pat gali būti naudojamas ir įgyvendinant kitus lietaus vandens nukreipimo sprendimus.

4. Filtravimas ir biologinis filtravimas

Dėl porėtos struktūros ir didelio smulkintų granulių specifinio paviršiaus LECA keramzitas puikiai tinka nutekančiam lietaus vandeniui valyti. LECA keramzitas gali surišti ištirpusias ir kietas daleles tiek fiziškai, tiek biologiškai, tiek chemiškai.

Keramzitas jau seniai naudojamas vandeniui valyti, ir nebuvo pastebėta, kad jis užsikimštų. Naudojant LECA keramzito filtravimo savybes galima apsaugoti aplinką ir mažomis eksploatacinėmis sąnaudomis sukurti ilgalaikius filtravimo sprendimus.
 

LECA gaminių savybės nukreipti lietaus vandenį

LECA keramzitas – tai aukštoje temperatūroje kepto molio granulės. Neapdorotas molis džiovinamas ir deginamas didelėje rotacinėje krosnyje ir plečiasi 1100–1200 °C temperatūroje. Rezultatas – tvirta keraminė medžiaga, sudaryta iš granulių su stipria pluta ir mažomis oru užpildytomis poromis.

Tiek sveikos, tiek smulkintos granulės yra stiprios ir labai lengvos. Šiame puslapyje aprašytiems sprendimams įgyvendinti naudojamos skirtingų frakcijų LECA keramzito granulės – tiek apvalios, tiek smulkintos.

Visi LECA keramzito gaminiai gali būti naudojami įgyvendinant įvairius lietaus vandens nukreipimo sprendimus. Mažų, didelių, susmulkintų ir nesmulkintų LECA keramzito granulių charakteristikos skiriasi, tačiau joms visoms būdingos šios bendros savybės:

 • lengvos;
 • natūralios;
 • neutralios ir chemiškai inertiškos;
 • geras augalų substratas;
 • laidžios orui;
 • izoliuojanti garsą ir šilumą;
 • laidžios vandeniui;
 • užtikrinta kokybė;
 • visiškai nedegios.

1 lentelė. LECA gaminių savybės

Gaminys Dydis (mm) Naudojimo vieta lietaus vandens nukreipimo sistemoje Pranašumai lietaus vandens nukreipimo sistemoje
LECA smulkus keramzitas 0-5 mm 0–5 Filtruojančio substrato dalis, laikančio substrato dalis Mažos granulės ir smulkintos dalelės užtikrina ypač gerą poringumą ir taršos surišimą
LECA smulkintasis keramzitas 4-8 mm 4–8 Filtruojantis sluoksnis, filtruojančio substrato dalis Didelė geba surišti teršalus ir didelis poringumas
LECA keramzitas 4–10 4–10 Drenažo sluoksnis Suriša teršalus ir gerai praleidžia vandenį
LECA keramzitas 10–20 mm 10–20 Drenažo sluoksnis Geras vandens laidumas ir vidutinis teršalų surišimas, geras šilumos izoliatorius, atsparus apkrovai, ilga naudojimo patirtis

LECA keramzito vandens sugerties savybės ant žaliųjų stogų

Svarbiausia medžiagos savybė – gebėjimas surišti vandenį ir taip sulėtinti vandens nutekėjimą nuo žaliojo stogo. Lentelėje pateikti bandymai buvo atlikti pagal Vokietijos FFL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) rekomendacijas. Toliau pateiktos kreivės aiškiai rodo, kaip keičiasi vandens sugėrimo geba priklausomai nuo naudojamo LECA keramzito tipo. Vertės pagrįstos bandymu, kai stogo nuolydis buvo 2 %, o ant stogo buvo 200 mm storio LECA keramzito sluoksnis.
 

1 brėžinyje pateiktas nutekėjimo intensyvumas per pirmąją valandą. 2 brėžinyje pateiktas bendras nutekėjimas per pirmąsias 60 minučių, esant tam tikram kritulių kiekiui. Atliekant bandymą buvo taikomas 27 mm kritulių kiekis per pirmąsias 15 minučių. Jei buvo naudojamas keramzitas, kurio frakcija buvo 2–4 mm, bendras nutekėjimas per 20 minučių sudarė 50 % lyginamojo nutekėjimo nuo stogo. Ši delsa gali būti kritinės svarbos, atsižvelgiant į lietaus vandens kiekį lietaus nuotekų ir kanalizacijos sistemoje.

2 lentelė. LECA gaminių savybės

Gaminys         2–4 mm 4–10 mm 10–20 mm Metodas
Tūrinis tankis, sausas kg/m³ +/- 15% 360 210 225 EN 1097-3
Frakcija d/D mm   2/4 4/10 10/20 EN 933-1
Granulės forma       apvali apvali apvali  
Tuštumas tūrio %   50 50 44 EN 1097-3
Vandens sugėrimo geba tūrio % / masės % 5 min 6/14 6/28 2/12 EN 1097-6
1 valanda   7/17 6/28 3/14
Vandens laidumas (apytikslė vertė)

k (cm/s)

  > 2 < 10 > 30  
Vandens sugėrimo geba (apytikslė vertė) nutekėjimo modulis sluoksnio storis 200 mm 0,4 0,4 0,7 EN 12056-3

Geotechninės savybės, reikalingos lietaus vandens sprendimams

Geotechninės savybės yra medžiagos savybės (fizinės, cheminės), kurios turi įtakos medžiagos elgsenai konstrukcijoje, įskaitant veiksnius, turinčius įtakos statyboms ir naudojimui. Šios savybės plačiau aprašytos projektavimo vadove „LECA keramzitas, naudojamas įgyvendinant lietaus nukreipimo sprendimus“.

LECA smulkintasis keramzitas

Gaminys (4–8 mm frakcija) puikiai tinka vandens srautui maksimaliai sulėtinti. Medžiaga tinkama tiek apželdintų stogų statybai, tiek pagrindiniam vandeniui laidžių akmeninių trinkelių sluoksniui. Gaminio savitasis svoris yra apie 210 kg/m³.

Leca 4-8 mm

LECA keramzitas 4–10 mm

Gaminys (4–10 mm frakcija) nėra smulki medžiaga, o tik granulės, kurių vandens laidumas yra didesnis nei įprastai. Tai naudinga, kai reikia vengti didelio masės pokyčio dėl vandens absorbcijos. Gaminio savitasis svoris yra 275 kg/m³.

Leca 4-10 mm

LECA keramzitas 10–20 mm

Gaminys (10–20 mm frakcija) puikiai tinka vandens srautui nukreipti ir surinkti. Požeminėse vandens surinkimo sistemose tarp granulių yra daug laisvos vietos vandeniui. Apvalus ir stambiagrūdis LECA keramzitas dažniausiai naudojamas ir žaliųjų sprendimų užpildymo bei drenažo sluoksniuose. Gaminio piltinis sausas svoris yra apie 225 kg/m³.

Leca 10-20 mm

Susisiekite

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pardavimų vadovas Baltijos šalyse

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Gamybos vadovas Baltia

Please register your details first

Areas of interest