Stabilumo gerinimas

Statomas pylimas apkrauna gruntą, dėl to gali sumažėti  stabilumas. Esant nepakankamam stabilumui grunte atsiranda įtempimo jėgos, dėl kurios gruntas gali slysti pylime arba šalia jo esančiose konstrukcijose, ko pasekoje gali atsirasti didesni už leidžiamuosius poslinkiai.

LECA keramzitas puikiai tinka stabilumui didinti. Stabilumo problemų dažnai kyla ten, kur gruntas turi mažą laikomąją galią, ypač esant nuožulnioms reljefo formoms arba, pavyzdžiui, šalia upių vagų. Keramzito sluoksnis pagerina stabilumą sumažindamas papildomos apkrovos poveikį esant nestabiliamguntui.

Jei norima padidinti stabilumą naudojant LECA keramzitą, reikia atsižvelgti į šiuos faktorius:

  • podirvio savybes ir ankstesnę apkrovą;
  • porų vandens slėgį podirvyje;
  • požeminio ir (arba) paviršinio vandens lygį ir galimą paviršinio vandens lygį;
  • žemės paviršiaus ir grunto sluoksnių nuolydį bei šalia konstrukcijos esančias upių vagas;
  • būtiną dirvožemio atsparumą slydimui;
  • nuolatines ir kintamas apkrovas;
  • gretimas konstrukcijas ir jų pamatus.

Įtempiai dirvožemyje

Įtempiai dirvožemyje paprastai skirstomi į vertikaliuosius ir horizontaliuosius. Vertikaliųjų įtempių dydžiui įtakos turi grunto ir uolienų masė, esanti virš stebimos plokštumos, vandens masė ir slėgis, transporto apkrova, dėl nepakankamo stabilumo sukelti grunto poslinkiai. Grunto atsparumas slydimui dažniausiai apskaičiuojamas taikant momentų pusiausvyros metodą, kuris detaliau aprašytas kelių projektavimo normatyvuose, kur nurodoma, kada galima naudoti standartinius sprendimus (106 reglamento 3.1 straipsnio 4 dalis), o kada – individualius sprendimus (3.1 straipsnio 5 dalis); žr. https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1311/2202/1034/MKM_m89_lisa.pdf#.

Stabilumo gerinimo naudojant LECA keramzitą variantai pateikti kaip principinė schema 1–3 brėžiniuose. Brėžiniuose pavaizduotas pavojingas slydimo paviršius ir pagrindą veikiantis įtempis, kai sankasa yra iš akmens medžiagos ir kai ji įrengta iš lengvesnės medžiagos, pagamintos naudojant keramzitą. Brėžiniuose raudona spalva pažymėtas iš įprasto grunto, o žalia spalva – iš LECA keramzito supiltos sankasos slydimo paviršius ir podirvį veikiančių įtempių pokytis.

Norint užtikrinti sankasos stabilumą konstrukcijos įrengimo metu ir jau ją įrengus, geotechniniais skaičiavimais reikia patikrinti ir podirvio, ir sankasos stabilumą.

>> Stabilumo skaičiavimus žiūrėkite čia.

1 brėžinyje pavaizduota kelio sankasa, įrengta ant nedidelės laikomosios galios pagrindo. Naudojant LECA keramzitą sumažėja papildoma įtampa (horizontalieji, vertikalieji ir šlyties įtempiai), todėl pagerėja stabilumas. Pakankamas įtempių sumažinimas leidžia statyti sankasą be atraminių / atsvarinių pylimų, o tai dažnai tampa pranašumu, kai, pavyzdžiui, trūksta vietos.

1 BRĖŽINYS

Lengvojo užpildo medžiaga stabilumui pagerinti. Raudona linija pažymėta sankasos iš įprastos medžiagos apkrova, o žalia linija – sankasos su keramzitu apkrova.

-


Kelias ant mažos minkšto pagrindo

2 brėžinyje pavaizduota sankasa su keramzito užpildu šalia upės vagos. Statymas šalia upės vagos yra tipiškas situacijos, kai stabilumui užtikrinti nėra naudojama atraminė sankasa, pavyzdys. Pakankamą stabilumą galima pasiekti pakeitus dalį pylimo sluoksnių ir dalį natūralaus grunto LECA keramzitu. Vien tik iš keramzito pagamintos konstrukcijos bendras stabilumas atitinka natūralų nuolydį, todėl svarbu atsižvelgti ir į natūralaus nuolydžio stabilumą.

2 BRĖŽINYS

Šalia upės vagos esanti sankasa su keramzito sluoksniais, kai nėra įmanoma pastatyti sankasos iš paprastos akmens medžiagos nenaudojant papildomų sutvirtinimo sprendimų.

leca


Kompensuojamoji pagrindo konstrukcija ant šlaito

3 brėžinyje pavaizduotas statinys ant nuožulnaus pagrindo. Vienas iš galimų pakankamo stabilumo užtikrinimo sprendimų – dėl pastato ir konstrukcinių sluoksnių atsirandančios papildomos apkrovos kompensavimas mažinant masę, naudojant keramzitą. Šiuo atveju, norint užtikrinti stabilumą, tūrinė atraminė sankasa nėra reikalinga.

3 BRĖŽINYS

Masės mažinimas statinio vietoje

-

Susisiekite

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pardavimų vadovas Baltijos šalyse

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Gamybos vadovas Baltia

Please register your details first

Areas of interest