Keramzito panaudojimas ir tipiniai sprendimai

LECA keramzitas plačiai naudojamas infrastruktūros objektų statyboje. Statant ant mažą apkrovą laikančio grunto, dėl lengvumo bei geros laikomosios galios ir šilumos izoliacijos savybių keramzitas yra ekonomiškesnė medžiaga, palyginti su natūraliais užpildais. Pagamintas iš deginto molio,  keramzitas yra mechaniškai ir chemiškai atspari medžiaga, išlaikanti savo savybes per visą konstrukcijos eksploatavimo laiką.

LECA keramzito naudojimo infrastruktūros objektų statyboje pavyzdžiai:

  • keliai, gatvės ir geležinkeliai;
  • užpildai;
  • vamzdynai ir pralaidos;
  • uosto zonos ir krantinės;
  • aikščių ir lauko aikštelių statyba;
  • sporto paskirties statiniai;
  • triukšmo barjerai;
  • LECA betonas.

Keliai, gatvės ir geležinkeliai

Tiesiant kelius, gatves ir geležinkelius, LECA keramzitas dažniausiai naudojamas kaip lengva užpildo medžiaga, kuri sumažina smukimą ir padidina visos konstrukcijos stabilumą. Keramzitas naudojamas ir tiesiant lengvojo transporto kelius, aikštes, lauko aikšteles ir skverus.

>> Skaitykite apie tai, kaip LECA keramzitas buvo naudojamas greitkelio lengvo užpildo konstrukcijoje Kempelėje (Suomija)

LECA keramzitas naudojamas atliekant kelių, gatvių ir geležinkelių remonto darbus, siekiant ištaisyti nusėdimo sukeltą žalą, padidinti keliamąją galią ir lygumą.

Keramzitas gali būti naudojamas rekonstruojant ir (arba) plečiant senus kelių ir gatvių pylimus. Atsižvelgiant į objekto specifiką, keramzito sluoksnis gali būti naudojamas ir kaip šalčio izoliacija, ir kaip apsauginis sluoksnis nuo kapiliarinio vandens kilimo, taip pat kaip viršutinių konstrukcinių sluoksnių drenažas.

Keramzito pranašumai – lengvumas ir patogus gabenimas. Taip pat jis veikia kaip pleištinė konstrukcija ir šalčio izoliacija, – planavimo vadovas Sakari Lotvonenas, „Pöyry Finland Oy“
 


Kelio, gatvės ir geležinkelio pylimai

Žemiau pateiktame brėžinyje parodytas kelio sankasos iš keramzito skerspjūvis. Geležinkelio pylimo lengvojo užpildo statybų principas pateiktas „InfraRYL“. Kruopščiai paklotas ir sutankintas keramzito sluoksnis vėliau beveik nereikalauja sutankinimo. Didžiausias numatomas lengvojo užpildo konstrukcijos sutankinimas yra mažesnis nei 2 %.

leca

Kelių ir gatvių sankasų infrastruktūra

Senos kelio sankasos praplėtimo įrengimas naudojant sunkią užpildo medžiagą mažos minkštame grunte sukelia papildomą senos kelio sankasos ir (arba) praplėstos dalies apkrovą ir kelia nusėdimo riziką. Žalingą nusėdimą, kurį sukelia praplėtimo įrengimas, galima sumažinti arba visiškai jo išvengti užpildui naudojant LECA keramzitą. žemiau esančiame brėžinyje parodytas kelio sankasos lengvojo užpildo skerspjūvis. Keramzitą iš viršaus ir iš apačios dengia filtravimo struktūra.

leca

Kelio sankasos praplėtimas reikalauja kruopštaus planavimo, kad senų ir naujų konstrukcijų sandūroje neatsirastų smukimų, o konstrukcijų danga nesutrūkinėtų dėl įtempių. Kelio sankasos praplėtimo naudojant LECA keramzitą principas pateiktas žemiau esančiame brėžinyje. Kelio sankasos praplėtimo principai gali būti naudojami ir jungiant sankryžas bei stoteles su senomis kelių ir gatvių konstrukcijomis.

Tee- ja tänavamullete laiendamine

Filtravimo struktūros ir armavimo tinklo naudojimas

Į filtravimo struktūrą įtraukto keramzito savybės nesikeičia ir prireikus jį galima pakartotinai panaudoti būsimose statybvietėse. Filtravimo struktūros tipas pateikiamas projekte ir parenkamas pagal „InfaRYL“ instrukcijas atsižvelgiant į objektą.

Tvirtinamųjų struktūrų ir tinklelių su keramzitu naudojimas gali būti aktualus tiesiant ir praplečiant kelius arba įrengiant stačius geologiškai sutvirtintus šlaitus ar užtvaras. Tokiais sutvirtinimais galima sumažinti horizontalius plečiamo kelio poslinkius, padidinti kelio konstrukcijos keliamąją galią ir sumažinti transporto apkrovos sukeliamą liekamąją deformaciją. Sutvirtinimai taip pat gali padidinti lengvuoju užpildu užpildytos sankasos atsparumą slydimui.


Užpildai

Į grunto slėgį reikia atsižvelgti statant konstrukcijas, kuriose norimas užpildo nuolydis yra didesnis nei užpildo medžiagos nuolydžio kampas. Tokios infrastruktūros konstrukcijos yra atraminės sienelės, šlaitinės sienos, tiltų laikančiųjų konstrukcijų užpildai, grunto atramos ir pamatai. Dėl lengvumo ir gerų izoliacinių bei drenažo savybių LECA keramzitas yra geras pasirinkimas.

Naudojant keramzitą gerokai sumažėja grunto slėgis konstrukcijai, todėl galima optimizuoti laikančiųjų konstrukcijų įrengimą. Statybos naudojant keramzitą yra ekonomiška atraminio įrenginio, kuriame gausu dirvožemio, alternatyva.
 

leca

Pereinamosios konstrukcijos principas tilto užpilde. Kartu keramzitas mažina grunto slėgį tilto laikančiajai konstrukcijai.
 


Vamzdynai ir pralaidos

LECA keramzitas puikiai tinka vamzdžių nusėdimo prevencijai ir šilumos izoliacijai įrengti. Vamzdynai, tiesiami ant minkšto grunto, gali būti montuojami be nusėdimo pavojaus, jei naudojamas pakankamai lengvas užpildas. Be to, netolygaus nusėdimo galima išvengti naudojant iš keramzito įrengtą pleištinę konstrukciją. Vamzdynuose toks pleištas sumažina smukimo skirtumus tarp smunkančios ir nesmunkančios arba užšąlančios ir neužšąlančios konstrukcijos. Pleišto gylis nustatomas skaičiavimais, kad nuolydžių pokyčiai neviršytų leidžiamųjų ribų.

Naudojant LECA keramzitą galima sumažinti tiek pralaidų, tiek plieninių vamzdžių tiltų horizontaliąją ir vertikaliąją apkrovą. Storesnis keramzito sluoksnis veikia kaip šalčio izoliacija be lengvųjų užpildų ir leidžia naudoti mažesnio storio konstrukcijas nei standartinis sprendimas.  

leca

Šilumos izoliacija

Naudojant keramzito sluoksnį virš vamzdynų, galima gerokai sumažinti vamzdyno įrengimo gylį, nes keramzitas yra efektyvi apšiltinimo medžiaga.

Naudojant keramzitą kaip termoizoliacinį sluoksnį eismui skirtose vietose, bendras viršutinių sluoksnių storis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m (arba didesnis, jei paviršiaus laikomoji galia turi būti didesnė). Vamzdynuose, esančiuose ne eismo zonose, grunto sluoksnis virš keramzito sluoksnio gali būti plonesnis, atsižvelgiant į statybos objektui keliamus reikalavimus.

Atskiro drenažo ir lyginamojo sluoksnio iš smėlio po keramzitu kloti nereikia, tačiau, jei keramzito sluoksnis yra pakankamai storas, apatinė sluoksnio dalis atlieka drenažo sluoksnio funkciją. Prie apskaičiuojamo keramzito sluoksnio storio pridedama apytiksliai apie 150 mm, jei negalima tikėtis, kad apatinis sluoksnis išdžius.

Keramzitas geriau atlaiko vietos deformacijas (iškilimus dėl šalčio, įdubimus, staigius smūgius ir pan.) nei iš EPS plokščių pagaminta apsauga nuo šalčio, kuri veikiama tokios jėgos gali lūžti. Po izoliacija iš plokštės taip pat privaloma įrengti ir lygų, neužšąlantį smulkiagrūde užpildo medžiaga užpildytą pagrindą.

Didžiausias lengvojo užpildo efektas pasiekiamas maksimaliai padidinus keramzito sluoksnio kiekį vamzdžio tranšėjoje – kiek įmanoma (atsižvelgiant į vamzdžio medžiagą, objektą ir tranšėjos skerspjūvį), kuo didesne apimtimi užpildoma keramzitu.

Pagrindo užpildą visada rekomenduojama įrengti iš įprastos užpildo medžiagos. Tiesiant nuotekų ar lietaus vamzdynus, keramzitu galima užpildyti nuo vamzdžio viršaus. Montavimo pagrindui ir pradiniam užpildymui iki viršutinio vamzdžio paviršiaus naudojamos įprastos medžiagos. Atsižvelgiant į medžiagų projektą ir naudojimo vadovą, viršutiniuose keramzito sluoksniuose gali būti naudojami armavimo tinklai, skalda ir kitos panašios statybinės medžiagos.

-

Viršutinės dalies užpildymo lengvuoju užpildu principas. Toliau esantys pjūviai rodo keramzito naudojimą klojant vamzdynus, atsižvelgiant į lengvojo užpildo naudojimo poreikį ir vamzdyno tipą.

Lengvasis užpildas neretai gali būti įrengiamas dalimis. Priešingai nei įvairios konstrukcijos su poliais, tai dažniausiai nereikalauja didelių ir ilgalaikių eismo organizavimo pakeitimų, ilgos kietėjimo trukmės ar specialios įrangos. Su keramzitu galima atlikti ne tik remontą, bet kartu naudoti jį ir kaip galimą užpildo medžiagą.

Lengvojo užpildo konstrukcija nedaro žalos aplinkai (triukšmo, vibracijos ir pan.) ir nekelia panašios grėsmės šalia esančioms konstrukcijoms, tokioms kaip poliai. Lengvojo užpildo įrengimas gali pavojų kelti tais atvejais, kai dėl lengvojo užpildo reikia atlikti esminius podirvio kasimo darbus. Tokiu atveju galimas gretimų konstrukcijų stabilumo, poslinkio ar nusėdimo pavojus turi būti sumažintas atitinkamais projektiniais sprendiniais ir jų įgyvendinimu.

1 lentelėje pateiktos kaštų sąmatos, kurios rodo apytikslį dydį, kuriam įtakos turi, pavyzdžiui, molio sluoksnio storis (polio ilgis ir stabilizavimo kolonos ilgis), podirvio laikomoji galia, pylimo aukštis, polio tipas, nusėdimo kriterijai ir kt. Įtakos turi ir objekto matmenys, gretimų pastatų jautrumas, darbų atlikimo grafikas, eismo valdymo galimybės ir pan. Visiškai lengvuoju užpildu užpildytoje konstrukcijoje, molio sluoksnio storis neturi įtakos lengvojo užpildo tūriui ar kainai.

1 lentelė. Skirtingi pagrindo statymo būdai ir jų savybės. Pagrindo konstrukcijoms galiojančios apytikslės kainos (su PVM). Naudojant lengvąjį užpildą laikoma, kad jis keičia kitas antstato ar užpildymo medžiagas.

Statymo būdas Kainos prognozė €/m² (gatvė) Eismo organizavimas Aspektai, į kuriuos atsižvelgta statant Specialieji darbo įrankiai Sukietėjimo laikas
Giluminis stabilizavimas 40-200 Platus ir ilgas Esami požeminiai vamzdynai ir konstrukcijos Stabilizavimo įranga 0,5–3 mėnesiai (stabilizacija)
Poliai-rostverkai 130-300 Platus Esami požeminiai vamzdynai ir konstrukcijos Polių kalimo įranga ~1 savaitė (rostverko betono liejimas)
Lengvasis užpildas 5-100 Trumpalaikis Galima įrengti ant esamo vamzdyno ir konstrukcijų Nereikalauja specialiųjų darbo įrankių Iš karto paruošti naudoti (nėra medžiagų, kurios turi sukietėti)

Uosto zonos ir krantinės statiniai

Statant uostus ir krantinių statinius, dažnai tenka dirbti su labai mažos laikomosios galios podirviu, arti vandens lygio. Keramzito naudojimas gali pagerinti konstrukcijų stabilumą ir sumažinti dirvožemio spaudimą nuolatinėms prieplaukų konstrukcijoms. Pastaraisiais metais visame pasaulyje buvo pastatyta daugybė krantinių statinių, kuriuose kaip užpildo medžiaga buvo naudojamas LECA keramzitas.

Iš natūralaus molio pagamintas LECA keramzitas yra visiškai inertiška medžiaga, iš kurios į vandens telkinius nepatenka kenksmingų medžiagų, todėl tai yra ekologiška alternatyva, naudojant uostų teritorijose ir prieplaukų įrenginiuose.


Kiti statiniai

Aikščių statyba

Naudojant LECA keramzitą, galima išvengti aikščių ir lauko aikštelių nusėdimo arba sumažinti smukimo poveikį. Keramzitas taip pat naudojamas ir aikščių / lauko zonų apsaugai nuo užšalimo, pereinamosiose konstrukcijose, įrengiant vamzdynus ir projektuojant bei apželdinant. Keramzito naudojimo svarba kontroliuojant nusėdimą priklauso nuo dirvožemio laikomosios galios.

Sporto paskirties statiniai

LECA keramzitas naudojamas įvairių sporto ir žaidimų aikštelių, tokių kaip lengvosios atletikos, futbolo, beisbolo ir golfo aikštelių bei aikštynų, šildomų sporto aikštelių ir sporto salių pamatinėse konstrukcijose jau nuo 1960 metų. Keramzito pranašumai statant sporto aikšteles yra lengvumas ir įrengimo paprastumas bet kuriuo metų laiku. LECA keramzitas buvo naudojamas įvairiems tikslams – kaip lengvasis užpildas, apsauga nuo užšalimo ir drenažo medžiaga. Sporto aikštelių ir salių statybos naudojant LECA keramzitą detaliau aprašytos brošiūroje LECA sporto aikštelės ir salės.

Triukšmo barjerai

Triukšmo barjerai dažniausiai statomi šalia intensyvaus eismo kelių zonų, kad triukšmo tarša nesklistų į aplinką ir gyvenamuosius rajonus. Triukšmo barjerai, kurie dažniausiai statomi kelių metrų aukščio, be lengvojo užpildo sukelia didelius podirvio nusėdimus ir šlyties įtempius šalia esančioms konstrukcijoms. LECA keramzitas yra tinkamas naudoti kaip triukšmo barjero užpildo medžiaga.

Susisiekite

Argo Luhaste

Argo Luhaste

Pardavimų vadovas Baltijos šalyse

Audrius Gricius

Audrius Gricius

Gamybos vadovas Baltia

Please register your details first

Areas of interest