Keramzito medžiagos pranašumai

LECA® keramzitas yra lengva, patvari, porėta ir šilumą izoliuojanti lengvo užpildo medžiaga, kuri pagal savo struktūrą ir mechanines savybes yra birių medžiagų rūšis. Dėl mažo svorio su keramzitu nesudėtinga dirbti statybvietėje ir jis gali būti gabenamas net ir į sunkiai pasiekiamas vietas. Grunto ir geotechniniams darbams naudojamo LECA keramzito sausasis tūrinis svoris sudaro 15–20 % įprastų užpildų sausojo tūrinio svorio.

LECA keramzito mechanines savybes lemia jo frakcija ir tūrinis tankis. Mažesnės granulės paprastai yra šiek tiek sunkesnės ir stipresnės už dideles. LECA keramzito geotechninės ir kitos savybės pateiktos toliau esančiose lentelėse. Dėl medžiaginių savybių keramzitas praktiškai idealiai tinka įvairiems geotechniniams sprendimams įgyvendinti.

Visi LECA keramzito gaminiai turi CE ženklą. Šiame puslapyje pateikiamos gaminių standartinės eksploatacinių savybių deklaracijos ir EPD aplinkosaugos deklaracijos.

LECA 10–20 mm keramzito geotechninės savybės 

Frakcija 10–20 mm (EN 933-1)
Mažesnė / didesnė <15 / <10 masės % (EN 933-1)
Tankis (birus sausas) 280 (±15 %) kg/m³ (EN 1097-3)
Tūrinis svoris birus sausas: 3,0 kN/m³
sausas (w maks. = 30 masės %)1: 4,0 kN/m³
laikinai po vandeniu: 6,0 kN/m³
nuolatos po vandeniu: 10,0 kN/m³
skaičiuojant keliamąją jėgą: 3,0 kN/m³
(EN 1097-3)
 
Vidinės trinties kampas 33–40° 
nesutankinus: 34°
sutankinus: 37°
(trijų ašių bandymas, EN 15732, A priedas)
Šilumos laidumo koeficientas diapazonas: 0,10–0,17
šilumos laidumas: 0,15 W/mK (EN 15732:2012)
 
Tamprumo modulis (laikomosios galios skaičiavimas) 50 MPa 2 (specifinis tamprumo modulis, apskaičiuotas iš laikomosios galios bandymų)
Izoliacijos savybių atitikimas, ai 3 4
Filtracijos modulis 10-3–10-1 m/s

(1) Visada aukščiau vandens paviršiaus.
(2) Priklausomai nuo krūvio reikšmės.
(3) Keramzito izoliacijos savybių atitikimas (ai) 0,7 m gylyje, sausas tankis ≤400 kg/m³ (0,15 m ant nusausinamojo sluoksnio).
Palyginamoji medžiaga smėlis (ai = 1). Esant sudėtingoms sąlygoms, šiluminis laidumas gali būti didesnis.

LECA 10–20 mm keramzito techninės savybės

Vandens pralaidumas 24 valandos: <20 masės %
28 dienos: <30 masės %
300 dienų: <60 masės %
(EN 1097-6)
Trapumas > 0,7 MPa (EN 13055)
Slėgio stipris ir krūvis 2 % smukimo atveju CS (2) 400 kPa
10 % smukimo atveju CS (10) 750 kPa
(EN 15732, C priedas)
pH 9–11
 

Keramzito tankis

LECA 10–20 mm sauso keramzito tūrinis tankis pristatant į statybvietę yra apie 280 kg/m³. Puraus keramzito tūris tankinant sumažėja apie 10 %, todėl sutankintos medžiagos tūrinis tankis taip pat yra šiek tiek didesnis – apie 310 kg/m³. Norint nustatyti faktinį keramzito tankį konstrukcijoje, taip pat reikia atsižvelgti į:

  • sausą granulių tūrinį tankį;
  • adsorbuotojo vandens kiekį;
  • granulių paviršiaus poringumą;
  • granulių vidutinę frakciją;
  • drenavimo sąlygas;
  • požeminio ar paviršinio vandens lygį keramzito sluoksnyje.

Atsižvelgiant į šias charakteristikas, nustatytas keramzito konstrukcijos tūrinis svoris virš požeminio vandens yra 4,0 kN/m³, kuris naudojamas matuojant lengvųjų užpildų sluoksnius normaliomis sąlygomis.

Suspaudimas ir atsparumas gniuždymui

Statinio suspaudimo testas

Sutankintam LECA 10–20 mm keramzitui dideliame plote leidžiama vienoda 200 kPa apkrova (vadinamoji sutvirtinimo apkrova), suspaudimas yra apie 1,0 %.

Keramzito 2 % ir 10 % suspaudimui reikalingas krūvis nustatomas pagal standarto EN 15732 B priedą. Bandymo metu apkraunamas keramzito bandomasis sluoksnis, apkrova nuolatos didinama. Skirtingų LECA keramzito frakcijų suspaudimas esant vienodai statinei apkrovai pateiktas toliau pateiktame brėžinyje. 10–20 mm keramzito 2 % ir 10 % suspaudimui reikalingas krūvis yra atitinkamai apie 400 kPa ir 750 kPa.

Bild4

Cikliškasis krūvis

LECA keramzitas yra atsparus cikliškajam krūviui. 10–20 mm keramzito santykinis tankumas po dviejų milijonų krūvio ciklų yra mažiau nei 0,4 % (vertikalusis krūvis 120 kPa).

Stiprumo ir deformavimosi savybės

Vidinės trinties kampas

LECA 10–20 mm keramzito vidinės trinties kampas φ sutankintoje konstrukcijoje yra 37°.

Elastingumo modulis

LECA keramzito atsparumas gniuždymui (elastingumo modulis esant kartotinei apkrovai, E2) konstrukcijoje su eismo apkrova priklauso nuo apkrovos sąlygų ir yra 30–80 MPa. Skaičiuojant paviršinius sluoksnius, naudojama keramzito specialiojo elastingumo modulio reikšmė, kuri yra 50 MPa.

Šiluminės savybės

Šiluminis laidumas

LECA keramzito šiluminiam laidumui, be kita ko, įtakos turi keramzito tūrinis tankis, granulių savitasis svoris, frakcija, vandens kiekis ir temperatūra. Didėjant vandens kiekiui, didėja šiluminis laidumas. LECA 10–20 mm keramzito šiluminio laidumo savybės nurodytos toliau pateikiamoje lentelėje. Atliekant skaičiavimus naudojamas šilumos laidumo koeficientas 0,15 W/mK (vandens kiekis 30 masės %)

Keramzito šiluminis laidumas esant skirtingam vandens kiekiui (EN 15732:2012)

Vandens kiekis (masės %) sausas 1 5 16 22 32 44
Šiluminio laidumo koeficientas (W/mK) 0,10 0,12 0,12 0,13 0,15 0,15 0,17

Cheminės savybės ir ilgaamžiškumas

Tirpumas ir pH

LECA keramzitas yra neorganinė keraminė medžiaga, kuri yra inertiška kitoms medžiagoms. Kaip keraminė medžiaga, ji yra atspari statybvietėje galimų cheminių medžiagų, tokių kaip rūgštys, druskos, šarmai ir organinės medžiagos, poveikiui.

Chemiškai LECA keramzitas yra šiek tiek šarminis (pH 9–11).  

Keramzite yra tų pačių metalų ir kitų cheminių elementų, kaip ir jo gamybai naudojamame molyje. Gamybos procese jie sujungiami į oksidus. Keramzitas į aplinką neišplauna kenksmingų medžiagų. Pagal išplovimo savybes keramzitas prilygsta įprastoms dirvožemio medžiagoms. Keramzitui priskirtas išplovimas ir medžiagų kiekis nekelia pavojaus sveikatai ar aplinkai.

Korozija

Kaip metalų ar plastikų korozijos terpė, LECA keramzitas prilygsta pralaidžiam, stambiagrūdžiam dirvožemiui, kuriame nėra organinių medžiagų ar kitų priemaišų. Medžiagoje, kurios stambi frakcija yra virš gruntinio vandens lygio, korozijos rizika paprastai yra maža.

LECA keramzito elektrinis laidumas yra panašus į molio. Iš keramzito neišsiskiria kenksmingos ar koroziją skatinančios medžiagos. Paprastai keramzite chloro kiekis yra mažesnis nei 0,01 %, o sieros kiekis – mažesnis nei 0,02 %. Tyrimais nustatytas medžiagų tirpumas ir kiekis korozijos neskatina.

Sausomis sąlygomis korozija keramzito sluoksnyje vyksta labai lėtai. Sušlapus, dėl keramzito granulių formos ant metalo paviršiaus susidaro taškiniai ploteliai, kurių deguonies ir vandens kiekis skiriasi nuo supančios aplinkos ir gali sukelti korozijos poros susidarymą. Neleidžiant drėgmei patekti į keramzito sluoksnį, korozijos galima išvengti.

Norint pailginti tiek keramzito, tiek metalinių vamzdžių ir pan., sumontuotų įprastame grunte, eksploatavimo trukmę, rekomenduojama vengti keramzito granulių kontakto su metaliniu paviršiumi. Tam, pavyzdžiui, metalinės konstrukcijos turi būti padengtos plėvele arba apdorotos korozijos inhibitoriumi pagal konkrečios medžiagos (dažai, paviršiaus danga, bitumo sluoksnis ir kt.) naudojimo instrukcijas.

Atsparumas

LECA keramzitas atlaiko įvairaus kuro, kelių druskų ir kitų eismo reikmėms naudojamų chemikalų poveikį. Be to, keramzitas yra labai atsparus užšalimo ir atšilimo ciklams ir įprastomis sąlygomis užšalimas jo nepažeidžia. Keramzitas gerai atlaiko aukštą temperatūrą ir priklauso A1 priešgaisrinės saugos klasei (nedegus).

Drėgmės techninės savybės

Kapiliarinis pakilimas

Veiksniai, nuo kurių priklauso vandens kapiliarinio pakilimo aukštis keramzite, yra frakcija, tankis, granulių poringumas ir dulkių kiekis. Kuo didesnės poros ir tuštumos, tuo mažesnė kapiliarinė jėga. Dažniausiai ši medžiaga taip pat turi stambesnę frakciją ir mažesnį tankį.

Kapiliarinį pakilimą efektyviai nutraukia LECA keramzitas KAP 10–20 mm. Šis keramzitas gamykloje apdorojamas medžiaga, kuri užtikrina mažesnį nei 100 mm kapiliarinį pakilimą, taigi kur kas mažesnį nei paprasto keramzito ar skaldos atveju. Apdorojimui naudojama medžiaga neturi kenksmingų ingredientų ir yra stabili laikui bėgant. LECA keramzito KAP 10–20 mm frakcija yra 10–20 mm, o minimalus pristatymo kiekis – 20 m³.

Vandens kiekis ir pusiausvyros drėgmė

Gamybos proceso pabaigoje keramzitas būna visiškai sausas, taigi tam, kad nedulkėtų, medžiaga turi būti laistoma. Keramzite vanduo gali būti laisvo vandens pavidalu arba kondensuotas ant išorinio granulių paviršiaus. Be to, vanduo gali susigerti į granulių poras.

Keramzito drėgmei didelę įtaką daro   porėtumas ir savitasis paviršiaus plotas. Smulkesnės frakcijos keramzito savitasis paviršiaus plotas paprastai yra mažesnis. Kita vertus, susmulkintos medžiagos savitasis paviršiaus plotas yra didesnis.

Porų tūris keramzite yra didelis, todėl granulės gali adsorbuoti nemažą kiekį vandens. Kontaktuodamas su vandeniu keramzitas gali absorbuoti vandenį iki 80 % sausos masės. Absorbuoto vandens kiekis neturi įtakos keramzito mechaninėms savybėms, tačiau turi poveikį šiluminiam laidumui.

Keramzito pusiausvyros drėgnis esant +20 ºC yra mažesnis nei 0,2 %. Pusiausvyros drėgnis yra drėgmės būsena, kai medžiaga stabilizuojasi vyraujančiomis sąlygomis. Keramzito higroskopinis pusiausvyros drėgnis (esant 100 % santykiniam drėgniui) yra mažesnis nei 0,5–0,6 % masės, o tai atitinkantis vandens kiekis yra apie 1,5 kg/m³. Tai reiškia, kad keramzite negali būti daugiau nei 0,5 % masės, t. y. 1,5 kg/m³ vandens, jei granules supančios aplinkos santykinis drėgnis yra mažesnis nei 100 %.

Atitinkamos frakcijos dirvožemio higroskopinis pusiausvyros drėgnis esant 100 % santykiniam drėgniui yra 0,5–1 masės %, arba 10–20 kg/m³. Higroskopinis drėgnis rodo vandens kiekį, kurį poringa medžiaga sujungia su savimi tam tikro santykinio drėgnio sąlygomis.

Bild5

Keramzito pusiausvyros drėgnis. Viršutinė kreivė rodo pusiausvyros drėgmę, kai džiūsta LECA keramzitas, o apatinė kreivė rodo LECA keramzitą drėkstant.

Please register your details first

Areas of interest